Về việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn THCS học kỳ II năm học 2029-2020
Số ký hiệu văn bản 123 Số 72?PGDĐT
Ngày ban hành 18/02/2020
Ngày hiệu lực 30/06/2020
Trích yếu nội dung Về việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn THCS học kỳ II năm học 2029-2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Quang Sỹ
Tài liệu đính kèm CV_chi_dao_on_thi_HSG_19- (2).pdf